رد شدن از پیوندها

جلسه رسیدگی و بررسی مشکلات انبوه سازان

برگزاری جلسات رسیدگی و بررسی مشکلات انبوه سازان در خصوص موارد شهرداری ، پیرو اطلاعیه انجمن و در همین راستا در تاریخ 1402/06/11 با دعوت معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان ، تعدادی از انبوه سازانی که پس از انتشار اطلاعیه برای شرکت در جلسه مذکور اعلام آمادگی نمودند، جلسه ایی تشکیل گردید .
‎در این جلسه تک تک انبوه سازان به طور مستقیم موارد خصوصی و کلی خود را ارائه و نهایتا هر موضوع با پاسخ معاونت در مسیر پیگیری تا حصول نتیجه قرار گرفت.

پیام بگذارید