رد شدن از پیوندها

Tag: کاربری زراعی

کاربری زراعی چیست

اگر بخواهیم کاربری زراعی را شرح دهیم باید بگوییم که به زمین‌هایی زمین زراعی گفته می‌شود که محصولات زود بازده همچون برنج در آن‌ها کاشت و برداشت می‌شود. محصولات زود بازده معمولا سود زیادی را در پی دارند و افرادی که مالک چنین زمین‌هایی هستند، می‌توانند از این ویژگی به