رد شدن از پیوندها

Tag: چالش تجاری

هفت چالش تجاری کسب‌ وکارها

هفت‌محور کلیدی وجود دارد که کسب‌وکارها در سال‌های آتی باید مدنظر قرار دهند. به گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، نشریه فوربز، بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های تجاری را که هر کسب‌وکاری در سال‌های آتی با آن مواجه است در هفت‌محور دسته‌‌‌بندی کرده است که شامل تورم و رکود اقتصادی، امنیت زنجیره