رد شدن از پیوندها

Tag: پیش خرید

قوانین پیش فروش آپارتمان

معنای پیش فروش پیش فروش یا پیش خرید همان طور که از نام آن پیداست به معنای قبل از فروش رساندن و قبل از خرید کردن است یکی از راه های خرید و فروش واحدهای آپارتمانی ، پیش فروش آن میباشد که این پیش فروش ها باید مطابق قانون جدید