رد شدن از پیوندها

Tag: واحد تجاری

آشنایی با ویژگی های ملک تجاری

ملکی که دارای پتانسیل ایجاد سود از طریق سود سرمایه یا درآمد اجاره باشد، ملک تجاری نامیده می شود. یک ساختمان اداری، یک دوبلکس مسکونی، یک رستوران یا یک انبار همگی نمونه هایی از ملک تجاری هستند. اگر بتوانید از اجاره آن یا نگهداری آن و فروش مجدد آن سود