رد شدن از پیوندها

Tag: رهن،رهن خانه،رهن ملک،رهن آپارتمان،ملک،آپارتمان

آشنایی با فوانین رهن خانه

کلمه رهن به چه معنایی است در فرهنگ لغت، کلمه رهن به معانی مختلفی همچون ثبات، دوام و حبس آورده شده است. اما از این کلمه در اصطلاحات با معانی متفاوت هم استفاده می شود. یکی از این اصطلاحات که از بقیه بیشتر به کار برده می شود به این