رد شدن از پیوندها

Tag: خرید آپارتمان

نکاتی درباره ی خرید و فروش آپارتمان

امروزه به دلیل نا آگاهی مردم در زمینه قوانین و مقررات خرید و فروش آپارتمان، جمعیت زیادی از افراد خریدار و یا فروشنده، شکایت زیادی از معامله خود دارند و خیلی از این شکایت ها حتی ممکن است به اختلافات قضایی و دادگاهی برسد. و لازم باشد که از طریق