رد شدن از پیوندها

جلسه هم انديشى شهردار اصفهان با انبوه سازان مسكن استان

جلسه هم انديشى شهردار اصفهان با انبوه سازان مسكن استان
اين جلسه با حضور هيات مديره انجمن انبوه سازان، شهردار اصفهان ، معاون شهرسازى و مديرعامل سازمان مشاركت هاى شهردارى در روز يكشنبه مورخ ١٤٠٢/٠٥/٠١ در محل مهمانسراى شهردارى برگزار گرديد.
مهدى جعفر پيشه رىْيس هيات مديره انجمن انبوهسازان در ابتدا خواستار تسهیل، تکریم و تسریع در حوزه هاى مشترك انبوه سازان شد.

در جلساتی که در دوره‌های گذشته در شهر اصفهان برگزار می‌شد، وى افزود؛ اثربخشی جلسات با مدیریت شهری و کارآمدی آن‌ها در رفع مشکلات، می‌تواند به استمرار و انگیزش اعضای انجمن کمک کند، بنابراین باید به سمت عملیاتی‌سازی پیشنهادها و رفع مشکلات حرکت کنیم.

مهدى شيخ سجاديه دبير انجمن بر لزوم تقویت فرهنگ مشارکت و سرمایه‌گذاری در شهر تاكيد كرد.
او گفت؛ در شهر اصفهان شاهد فرار سرمایه‌ها نیستیم، بلکه قرار بر فرار سرمایه‌ها از اصفهان است و تصمیم مسئولان کشوری این است که در اصفهان سرمایه‌گذاری انجام نگیرد.
پیشنهاد می‌شود چنانچه هدف مدیریت شهری نجات شهر است، کم‌هزینه‌ترین راهکار، تقویت فرهنگ مشارکت و سرمایه‌گذاری در شهر است، باید این فرهنگ و سیاست به زیرمجموعه‌های مدیریت شهری تسری پیدا کند، در آن صورت سرمایه‌گذاران واقعی دوستدار اصفهان خود نیز به صحنه خواهند آمد.

برای افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری، باید قوانین و محدودیت‌های قانونی پیش پای سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان کاهش پیدا کند.

مجيد شيخ سجاديه، عضو هيات مديره و معاون سرمايه گذارى هلدينگ ساختمانى عقيق اظهار داشت؛ در این دوره مدیریت شهری یکی از ضعف‌هایی که مشاهده می‌شود احتیاط بیش از حد مدیران است، به نظر می‌رسد مدیران شهری برای پیشرفت و توسعه شهر باید ریسک‌پذیر باشند و از احتیاط‌های بی‌مورد دوری کند.

همچنین برای تسهیل موضوع بیمه تأمین اجتماعی در ساخت‌وسازها به دنبال راهکارهای جدید نوین در شهرداری اصفهان باشید.

على قاسم زاده شهردار اصفهان از تعريف فرصت هاى جديد براى ورود سرمايه گذارى گفت و اعلام نمود؛ جذابیت‌های جدیدی در اصفهان ایجاد شده است

که رونق اقتصاد گردشگری را به دنبال دارد، لذا ورود سرمایه‌گذار به عرصه گردشگری و بافت تاریخی موجب کمک به شهر می‌شود.

برای مثال محور آقانورالله نجفی توسط شهرداری در فضای بسیار دلنشین آماده شده است که پیشنهاد می‌کنم سرمایه‌گذاران از آن دیدن کرده و بتوانند با ورود به این عرصه و سرمایه‌گذاری، آن را به محور گردشگری پیاده‌رو تبدیل کنند

همچنین محورهای باباقاسم و هارونیه نیز در دستور کار شهرداری است تا به محورهای گردشگری شهر تبدیل شود، این محورها بسیار برای سرمایه‌گذاری ارزشمند است.

پیام بگذارید