رد شدن از پیوندها

تفاهم نامه های طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان ابلاغ گردید

شرکت عمران بهارستان طی جلسه ای در تاریخ 1402/3/8
که با حضور شهردار بهارستان دکتر محمد شعبانی، رییس شرکت عمران بهارستان مهندس حمیدرضا رحیمی، اعضاى هيات مديره انجمن انبوه سازان استان اصفهان، مسئولین استانی و محلی در سالن جلسات طرح نهضت ملی مسکن برگزار شده و تفاهم نامه های طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان به شرکت های انبوه ساز ابلاغ گردید.

پیام بگذارید