رد شدن از پیوندها

Tag: گوش کردن

مزایای گوش کردن فعال برای سازمان‌ها

گوش کردن فعال بیانگر حالتی است که شما نه‌‌‌تنها حرف کسی را می‌‌‌شنوید که به افکار و احساساتشان هم توجه می‌‌‌کنید. گوش کردن فعال گفت‌‌‌وگو را به یک تعامل دوسویه غیررقابتی فعال تبدیل می‌کند. رابین آبراهامز و بوریس گرویسبرگ از مدرسه کسب‌وکار هاروارد، گوش کردن فعال را به شکل برخورداری