رد شدن از پیوندها

Tag: کمیابی

راز کمیابی خانه‏‏‌های نو

کمیابی خانه های نو به نقل از دنیای اقتصاد: کارنامه سرمایه‌گذاری ساختمانی نیمسال اول ۱۴۰۲، راز کمیابی خانه‏‏‌های نو را نشان می‌دهد. آمارهای رسمی از انعکاس رکود ساخت مسکن در حلقه نهایی سرمایه‌گذاری ساختمانی یعنی سرمایه‌گذاری برای تکمیل واحدهای نیمه‏‏‌تمام، به عنوان یکی از دو علت مهم کاهش عرضه جدید