رد شدن از پیوندها

Tag: ملک اداری

آشنایی با مفهوم ملک اداری

ملک اداری ها که معمولا به صورت آپارتمان هستند، به املاکی گفته می‌شود که شهرداری به آن‌ها مجوز «اداری» داده باشد. از این املاک به صورت قانونی و رسمی می‌توان برای راه‌اندازی دفاتر استفاده کرد. مفهوم ملک اداری و تجاری اگر در آستانه شروع یک کسب و کار جدید هستید،