رد شدن از پیوندها

Tag: مدیریت سازمانی

بحران‌ها از نگاه مدیران ارشد

گفت‌‌وگو با مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ درباره چگونگی رهبری سازمان در گیر و دار بحران‌های فعلی بحران‌ها از نگاه مدیران ارشد مترجم: مریم مرادخانیدر چند سال اخیر، دنیا با بحران‌های همزمان و متعددی همراه بوده است: از درگیری‌‌های ژئوپلیتیک گرفته تا بلایای زیست محیطی، عمیق‌‌تر شدن شکاف‌‌های سیاسی و اجتماعی،