رد شدن از پیوندها

Tag: مدیریت زنان

نردبان شکسته؛بزرگ‌ترین مانع مدیریت زنان

به نقل از دنیای اقتصاد در این گزارش همچنین به سوگیری‌‌‌ها و موانع پیش ‌‌‌روی زنان اقلیت (آسیایی، سیاهپوست و لاتین)، گرایش‌‌‌های شخصی و زنان دارای معلولیت پرداخته شده است. پژوهش امسال نشان می‌‌‌دهد که زنان به بیشترین حضور خود در بین رده‌‌‌های ارشد سازمانی (عضو هیات‌مدیره و بالاتر) دست