رد شدن از پیوندها

Tag: محیط کار

شارژ کاری با دوست صمیمی درمحیط کار

به نقل از دنیای اقتصاد «حقوق بالا» همه مواد لازم برای حس وابستگی به محیط‌کار نیست. «چسب» نیروی‌کار به مجموعه‌‌ باید قوی‌تر از «دستمزد» باشد. مطالعات دانشمند ارشد موسسه گالوپ نشان می‌دهد، کارکنانی که «دوست صمیمی» در محل کار دارند، از «مزیت اجتماعی» در محیط شغلی برخوردارند. این کارکنان، از