رد شدن از پیوندها

Tag: محیط کار،انگیزه

چطور در محیط کار احساس انگیزه کنیم

ترجم: مریم مرادخانیآیا احساس بی‏‌‏‌انگیزگی در محیط کار، طبیعی است؟ اگر تازه ‌وارد بازار کار شده باشید چطور؟ بی‏‌انگیزگی، به شکل‏‌های مختلف نمود پیدا می‌کند. مثل پشت گوش انداختن پروژه‏‌ای که به شما محول شده، غیبت در جلسات و اگر شدید باشد به صورت رویاپردازی برای استعفا. بی‏‌انگیزگی در سال‌های