رد شدن از پیوندها

Tag: فسخ قرارداد،قرارداد،قرارداد ملک،قرارداد ملکی

هرآنچه که لازم است درباره ی فسخ قرارداد ملک بدانید

فسخ قرارداد ملک مفهوم واژه‌ی فسخ در لغت به معنی نقض، زایل گردانیدن و تباه کردن است. اما آنچه ما در اصطلاح به آن می‌گوییم به معنی انحلال ارادی یک قرارداد است. این انحلال ارادی می‌تواند توسط یکی از طرفین معامله، هر دو طرف یا حتی نفر سوم یا شخص