رد شدن از پیوندها

Tag: فاجعه آبی

فاجعه آبی در سفره‌های زیرزمینی

به نقل از دنیای اقتصاد نوید خیرخواه : ایران به سمت ورشکستگی آبی حرکت می‌کند. شاخص مصرف آب تجدیدپذیر در جهان 40‌درصد است، اما در ایران، دوبرابر این شاخص مصرف می‌شود و سالانه 86‌درصد از 114میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور به مصرف می‌رسد و به این ترتیب، کشور حرکت شتابان