رد شدن از پیوندها

Tag: ظرفیت ناشناخته

ظرفیت‏‏‌های ناشناخته انسان

بخش دوم و پایانی ظرفیت های ناشناخته به نقل از دنیای اقتصاد این مطلب بخش دوم از مقاله‌‌‌ای است که هفته گذشته با عنوان «هنر طراحی آینده کار» منتشر شد. نویسندگان آن که پنج نفر هستند (اساتید کسب و کار و مدیریت از دانشگاه‌‌‌های کالیفرنیا، میشیگان، بارسلونا و مادرید به