رد شدن از پیوندها

Tag: شرکت

شروط شرکت‌ها برای اجاره ‏‏‌داری حرفه‏‏‌ای

به نقل از دنیای اقتصاد سال‌هاست که مساله اجاره و نرخ اجاره‌‌‌بها به یک مساله مهم در کشور تبدیل شده است؛ چرا که همواره با افزایش نرخ تورم این حوزه نیز مانند سایر حوزه‌‌‌ها دستخوش تحولات و رشد قیمت می‌شود و هر بار دولت‌‌‌ها تلاش دارند با اجرای برنامه‌‌‌های کوتاه‌مدت