رد شدن از پیوندها

Tag: شرکت ساختمان

دردسرهای بانکی شرکت‌های ساختمانی

دردسرهای بانکی شرکت‌های ساختمانی به نقل از دنیای اقتصاد : یکی از شعار‏‏‌های مهم دولت رئیسی پیش از آغاز رسمی ‏‏‌فعالیت دولت، توجه ویژه به اوضاع آشفته مسکن و عدم‌تعادل در عرضه و تقاضای خانه بود. شعاری که با محوریت ساخت چهار میلیون مسکن همراه شد. حال به گفته بسیاری