رد شدن از پیوندها

Tag: سندروم فرهنگ

آیا شرکت شما از«سندروم فرهنگ گسسته» رنج می‏‏‌برد؟

به نقل از دنیای اقتصاد نتایج این پروژه تحقیقاتی که حاصل گفت‌‌‌وگو با مدیران و رهبران سازمانی زیادی است، نشان می‌دهد یکی از چالش‌‌‌های اصلی بسیاری از مدیران و سازمان‌ها در حوزه فرهنگ سازمانی به پدیده‌‌‌ای مربوط می‌شود که «سندروم فرهنگ گسسته» نام دارد. وجود این سندروم در یک سازمان