رد شدن از پیوندها

Tag: ساخت و ساز

پایان مِه در بازار ساخت‌ و ساز؟

به نقل از دنیای اقتصاد هاجر شادمانی : انعکاس اثر کاهش و ثبات قیمت آپارتمان، در بازار ساخت‌وساز مسکن پایتخت مشاهده شد. تازه‏‏‌ترین بررسی‏‏‌ها و تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد از بازار ساخت‌وساز مسکن شهر تهران از کاهش غلظت فضای مه‏‏‌آلود این بازار در نتیجه ادامه ثبات در بازارها از جمله بازار