رد شدن از پیوندها

Tag: ساخت مسکن،مسکن

آمارساخت مسکن در بهار

مرکز آمار ایران، آمار ساخت مسکن در بهار ۱۴۰۲ مربوط به شهر تهران و سایر شهرهای کشور را منتشر کرد. براساس این گزارش، در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٨‌هزار و۵۲۵ واحد مسکونی در پروانه‌‌‌‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌‌‌‌های کشور پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته