رد شدن از پیوندها

Tag: رییس

رئیستان می‏‏‌خواهد برود؛ آیا باید دنبالش بروید؟

به نقل از دنیای اقتصاد وقتی رئیستان به هوای شغل دیگری کارش را ترک می‌کند، ممکن است وسوسه شوید از او پیروی کنید و دنبالش بروید؛ به‏‏‌خصوص اگر اعتماد زیادی به او داشته باشید و روابطتان صمیمانه باشد. اما آیا فکر خوبی است؟ در این مطلب توصیه‏‏‌هایی از «ننسی روتبارد»،