رد شدن از پیوندها

Tag: رکود تورم

رکود تورمی در بازار مسکن

احتمال افزایش قیمت تا پایان امسال 🔹کارشناسان در پیش‌بینی بازار مسکن معتقدند رکود حاکم بر این بازار در نتیجه به کارگیری سیاست‌های انقباضی است، اما در ماه‌های پایانی سال به دنبال کسری بودجه، دولت دیگر توان کنترل نقدینگی را نخواهد داشت و با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد. در مقابل