رد شدن از پیوندها

Tag: خونه نقلی

اجاره نقلی‌‌‌ها در تهران چند؟

نقلی‌‌‌های بازار اجاره تهران با اختلاف قیمت تا ۱۰ درصدی نسبت به واحدهای مسکونی میان‌‌‌متراژ به بازار پاییزی پایتخت عرضه شده‌‌‌اند.به نقل از دنیای اقتصاد نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» درباره تازه‌‌‌ترین شرایط بازار اجاره مسکن شهر تهران در مناطق مختلف نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون دو عامل مهم در این اختلاف قیمتی