رد شدن از پیوندها

Tag: خروج مسکن

خروج مسکن از سکون ۶ ماهه؟

به نقل از دنیای اقتصاد گروه مسکن : بازار مسکن در آخرین فصل سال، روند متفاوت از دو فصل قبل را تجربه می‌کند و در عین حال شبیه بهار هم نیست. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از نبض معاملات مسکن در هفته‌های گذشته از زمستان حاکی است، رفتار بازیگران این بازار