رد شدن از پیوندها

Tag: تعریف قولنامه

آشنایی با قولنامه و انواع آن

یکی از کارهای حقوقی مهم که در هنگام خرید ملک یا زمین باید تنظیم شود، قولنامه یا سند موقت ملک است، که برای این منظور باید بدانید که قولنامه چیست؟ مفاد و مواردی که در قولنامه می نویسند کدام است؟ و انواع قولنامه چیست؟ افراد قبل از معامله، از ملک