رد شدن از پیوندها

Tag: برنامه ریزی

به جای برنامه‏‏‌ریزی نگرش و اولویت تعیین کنید

مترجم: مهدی نیکوئیساموئل گلدوین، فیلم‏‏‌ساز لهستانی-آمریکایی در جمله‏‏‌ای معروف گفته است که یک قرارداد شفاهی، ارزش کاغذی را که رویش بنویسند، ندارد. اما در مورد بیانیه ماموریت شرکت شما چطور؟ از کجا می‌توانید متوجه شوید که ارزشی واقعی برای شما دارد؟ آنچه برای موفقیت کسب و کارها و شرکت‌ها اهمیت