رد شدن از پیوندها

Tag: بافت،بافت فرسوده

بدعهدی در بافت‏‌ فرسوده؟

به نقل از دنیای اقتصاد : برآورد طلب شهرداری‏‌ها از دولت بابت عوارض ساخت مسکن، ابعاد تازه‏‌ای از آنچه در بیش از یک دهه گذشته در چارچوب تکالیف حمایتی نوسازی، اجرا شده است را نمایان می‌کند.نتایج بررسی‏‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد هم‏‌اکنون رقم طلب شهرداری‏‌ها از دولت بابت تخفیف صدور