رد شدن از پیوندها

Tag: بازاز مسکن

صف متفاوت دربازار مسکن

به نقل از دنیای اقتصاد فضای کنونی بازار معاملات مسکن را می‌توان با ۷ جمله –پیام- تشریح کرد. گزارش میدانی «دنیای‌اقتصاد» از نبض بازار مسکن تهران حاکی است، رفتار بازیگران این بازار نسبت به ماه‌های قبل تغییر محسوسی کرده است؛ به‌طوری‌که واسطه‌های ملکی عامل ارزی را علت این اتفاق می‌دانند.