رد شدن از پیوندها

Tag: انبوه ساز

درد تازه مشترک انبوه سازان

مسیر فعالیت انبوه‏‏‌سازان به نقل از دنیای اقتصاد سخت‏‏‌تر شده است؛ تورم ساخت، تورم زمین و رکود خرید آپارتمان نفس ساخت‏‏‌وساز را بریده و حالا فعالان ساختمانی از سطح بالای عوارض دریافتی از سوی شهرداری‏‏‌ها در شهرهای مختلف کشور می‏‏‌گویند که در شروع‏‏‌ سرمایه‌گذاری جدید، در نقش دیوار ظاهر شده