رد شدن از پیوندها

Tag: آپارتمان

آشنایی با مفهوم ملک اداری

ملک اداری ها که معمولا به صورت آپارتمان هستند، به املاکی گفته می‌شود که شهرداری به آن‌ها مجوز «اداری» داده باشد. از این املاک به صورت قانونی و رسمی می‌توان برای راه‌اندازی دفاتر استفاده کرد. مفهوم ملک اداری و تجاری اگر در آستانه شروع یک کسب و کار جدید هستید،

اجاره آپارتمان

اجاره آپارتمان به چه معناست اجاره آپارتمان عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد
This website uses cookies to improve your web experience.