رد شدن از پیوندها

پروژه مهرگان

Mehregan Project

کاربری:

مسکونی ، تجاری

تعداد سقف:

9 سقف

مساحت زمین:

4421 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

18 واحد

متراژ زیر بنا:

24016 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

135 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

20 الی 56 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

51 الی 164 متر مربع

آدرس:

اصفهان

مشخصات پروژه:

کاربری:

مسکونی ، تجاری

تعداد سقف:

9 سقف

مساحت زمین:

4421 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

18 واحد

متراژ زیر بنا:

24016 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

135 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

20 الی 56 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

51 الی 164 متر مربع

آدرس:

اصفهان

درصد پیشرفت پروژه

21/17 درصد

شروع ساخت

امکانات پروژه

فضای تجاری

حیاط اختصاصی

سیستم سرمایش کولرآبی

فضای بازی کودکان

انتظامات 24 ساعته

سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی

سالن جلسات

دارای آسانسور نفربر و باربر اتوماتیک

آلبوم پروژه

پخش ویدیو

ویدیو معرفی کل پـروژه

This website uses cookies to improve your web experience.