رد شدن از پیوندها

پروژه مهستان

Mahestan Project

کاربری:

فرهنگی ، تجاری ، اداری

تعداد سقف:

5 سقف

مساحت زمین:

3580 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

5 واحد

متراژ زیر بنا:

12371 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

22 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

12 الی 32 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

48 الی 124 متر مربع

آدرس:

اصفهان، اتوبان آقابابایی، کوی میلاد جنب آتش نشانی

مشخصات پروژه:

کاربری:

فرهنگی ، تجاری ، اداری

تعداد سقف:

5 سقف

مساحت زمین:

3580 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

5 واحد

متراژ زیر بنا:

12371 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

22 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

12 الی 32 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

48 الی 124 متر مربع

آدرس:

اصفهان، اتوبان آقابابایی، کوی میلاد جنب آتش نشانی

درصد پیشرفت پروژه

54/53 درصد

شروع ساخت

امکانات پروژه

فضاهای باز ونیمه باز با مبلمان شهری

کافی شاپ

فضای تجاری

آسانسور نفربر و باربر

2 طبقه پارکینگ عمومی

سیستم سرمایش چیلر

انتظامات 24 ساعته

مجموعه فرهنگی

سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی

آلبوم پروژه

ویدیو معرفی کل پـروژه

This website uses cookies to improve your web experience.