رد شدن از پیوندها

پروژه منارجنبان

Monar Jonban Project

کاربری:

تجاری ، فرهنگی و گردشگری

تعداد سقف:

5 سقف

مساحت زمین:

3676 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

50 واحد

متراژ زیر بنا:

15128 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

36 الی 245 متر مربع

آدرس:

اصفهان ، خیابان آتشگاه ، جنب مجموعه باستانی منارجنبان

مشخصات پروژه:

کاربری:

تجاری ، فرهنگی و گردشگری

تعداد سقف:

5 سقف

مساحت زمین:

3676 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

50 واحد

متراژ زیر بنا:

15128 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

36 الی 245 متر مربع

آدرس:

اصفهان ، خیابان آتشگاه ، جنب مجموعه باستانی منارجنبان

درصد پیشرفت پروژه

50/61 درصد

شروع ساخت

امکانات پروژه

فضاهای باز ونیمه باز با مبلمان شهری

کافی شاپ،کافه رستوران

2 طبقه پارکینگ اختصاصی

آلبوم پروژه

ویدیو معرفی کل پـروژه

This website uses cookies to improve your web experience.