رد شدن از پیوندها
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

پروژه ابوریحان

Abureyhan Project

مشخصات پروژه:

کاربری

مسکونی ، تجاری

مساحت زمین

2570 متر مربع

متراژ زیر بنا

17688 متر مربع

تعداد سقف

10 سقف

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری

29 الی 63 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی

60 الی 112 متر مربع

پیمانکاران

شرکت عتیق سازان مهرنقش جهان

مشاوران طرح

مهندسین مشاور ایده پردازان

لوکیشن پروژه

آدرس

خیابان ابوریحان ، بعد از چهارراه آل بویه

درصد پیشرفت پروژه

1/5 درصد

1/5 درصد

50/82 درصد

36 درصد

شروع ساخت

2 درصد

36 درصد

13 درصد