رد شدن از پیوندها
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

پروژه اهتمام

Ehtemam Project

مشخصات پروژه:

کاربری

مسکونی ، تجاری

مساحت زمین

1506 متر مربع

متراژ زیر بنا

10300 متر مربع

تعداد سقف

10 سقف

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری

- متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی

60 الی 150 متر مربع

پیمانکاران

شرکت عتیق سازان مهرنقش جهان

مشاوران طرح

مهندسین مشاور ایده پردازان

لوکیشن پروژه

آدرس

اصفهان خیابان امام خمینی ، خیابان شهدای لیمجیر

درصد پیشرفت پروژه

1/5 درصد

1/5 درصد

50/82 درصد

36 درصد

شروع ساخت

2 درصد

36 درصد

13 درصد