رد شدن از پیوندها

پروژه حکمت

Hekmat Project

کاربری:

مسکونی ، تجاری

تعداد سقف:

7 سقف

مساحت زمین:

2013 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

5 واحد

متراژ زیر بنا:

9821 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

55 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

68 الی 95 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

85 الی 116 متر مربع

آدرس:

اصفهان، خیابان زرین کوب ، خیابان حکمت

مشخصات پروژه:

کاربری:

مسکونی ، تجاری

تعداد سقف:

7 سقف

مساحت زمین:

2013 متر مربع

تعداد واحد تجاری:

5 واحد

متراژ زیر بنا:

9821 متر مربع

تعداد واحد مسکونی:

55 واحد

متراژ زیر بنا واحدهای تجاری:

68 الی 95 متر مربع

متراژ زیر بنا واحدهای مسکونی:

85 الی 116 متر مربع

آدرس:

اصفهان، خیابان زرین کوب ، خیابان حکمت

درصد پیشرفت پروژه

28/55 درصد

شروع ساخت

امکانات پروژه

فضای بازی کودکان

انتظامات 24 ساعته

سیستم گرمایش پکیج

سالن اجتماعات

دارای آسانسور نفربر و باربر اتوماتیک

فاضلاب خاکستری

حیاط اختصاصی

سیستم سرمایش کولرآبی

This website uses cookies to improve your web experience.