رد شدن از پیوندها

یکصدمین جلسه شورای مسکن استان اصفهان

یکصدمین جلسه شورای مسکن استان اصفهان در تاریخ 1402/05/17 به ریاست سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان و با حضور علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیران کل سایر دستگاه های اجرایی ذیربط و دیگر اعضا در محل پروژه نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان برگزار شد.
در این نشست به بررسی هشت دستور کار پرداخته شد و ضمن مروری بر مصوبات گذشته این شورا، گزارشاتی از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان، مسائل موجود و چالش های پیش رو ارائه، تصمیم های لازم در این باره اتخاذ شد و مواردی نیز به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه گزارشی در خصوص کاهش حریم لوله گاز، اقدامات بعمل آمده برای جا به جایی خط لوله گاز، تسهیلات نهضت ملی مسکن، وضعیت تامین زیرساخت‌های پروژه ها ارائه و قیمت ساخت واحد های نهضت ملی مسکن استان مورد بررسی قرار گرفت.

پیام بگذارید