رد شدن از پیوندها

پروژه های پیمانکاری

پروژه نهضت ملی بهارستان1 (عتیق24)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

17258 متر مربع

مساحت زمین:

6972 متر مربع

تعداد واحد:

132 واحد

تعداد سقف:

6 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس :  

اصفهان ، شهرجدید بهارستان

درصد پیشرفت پروژه:
14.34%

پروژه چشمه توتی (عتیق25)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

– متر مربع

مساحت زمین:

– متر مربع

تعداد واحد:

– واحد

تعداد سقف:

– سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، اتوبان شهید دستجردی، حدفاصل ترمینال صفه و سیتی سنتر، اراضی چشمه توتی

درصد پیشرفت پروژه:
12%

پروژه نهضت ملی بهارستان2 (عتیق26)

مسکونی

زیر بنا :

73620 متر مربع

مساحت زمین:

20045 متر مربع

تعداد واحد:

560 واحد

تعداد سقف:

9 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس :  

اصفهان ، شهرجدید بهارستان

درصد پیشرفت پروژه:
0%

پروژه نهضت ملی فولادشهر (عتیق27)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

56193 متر مربع

مساحت زمین:

23408 متر مربع

تعداد واحد:

416 واحد

تعداد سقف:

5 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، شهر فولادشهر

درصد پیشرفت پروژه:
0%
This website uses cookies to improve your web experience.