رد شدن از پیوندها

پروژه های پیش فروش

پروژه عظیم پروین (عتیق 11و12)

مسکونی، تجاری، هایپر

زیر بنا :

 40066 متر مربع

مساحت زمین:

 8668 متر مربع

تعداد واحد:

144

تعداد سقف:

10

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، خیابان پروین ، ابتدای عطار نیشابوری

درصد پیشرفت پروژه:
80.22%

پروژه ناژوان(عتیق 17)

مسکونی

زیر بنا :

 5744 متر مربع

مساحت زمین:

 1225 متر مربع

تعداد واحد:

22 واحد

تعداد سقف:

7 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، خیابان میرزا طاهر، کوچه ریزانه

درصد پیشرفت پروژه:
85%

پروژه مهستان(عتیق 20)

فرهنگی ، تجاری ، اداری

زیر بنا :

 12371 متر مربع

مساحت زمین:

3580 متر مربع

تعداد واحد:

72 واحد

تعداد سقف:

5 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، اتوبان آقابابایی، کوی میلاد جنب آتش نشانی

درصد پیشرفت پروژه:
54.53%

پروژه گلستان3 (عتیق 19)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

25174 متر مربع

مساحت زمین:

 3700 متر مربع

تعداد واحد:

169 واحد

تعداد سقف:

11 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، خیابان کاوه ، انتهای خیابان گلستان

درصد پیشرفت پروژه:
49.19%

پروژه رباط (عتیق 18)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

20157 متر مربع

مساحت زمین:

2659 متر مربع

تعداد واحد:

139 واحد

تعداد سقف:

10 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، خیابان رباط اول ، خیابان ساحل

درصد پیشرفت پروژه:
73.64%
This website uses cookies to improve your web experience.