رد شدن از پیوندها

پروژه های پیش فروش

پروژه الماس 5 (ابونعیم)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

3897 متر مربع

مساحت زمین:

516 متر مربع

تعداد واحد:

21 واحد

تعداد سقف:

8 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، اتوبان شهید ردانی پور ، خیابان ابونعیم جنوبی

درصد پیشرفت پروژه:
85.5%

پروژه عتیق 20 (مهستان)

فرهنگی ، تجاری ، اداری

زیر بنا :

 12371 متر مربع

مساحت زمین:

3580 متر مربع

تعداد واحد:

72 واحد

تعداد سقف:

5 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، اتوبان آقابابایی، کوی میلاد جنب آتش نشانی

درصد پیشرفت پروژه:
56.7%

پروژه عتیق 19 (گلستان3)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

25174 متر مربع

مساحت زمین:

 3700 متر مربع

تعداد واحد:

169 واحد

تعداد سقف:

11 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، خیابان کاوه ، انتهای خیابان گلستان

درصد پیشرفت پروژه:
54.95%

پروژه عتیق 18 (رباط)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

20157 متر مربع

مساحت زمین:

2659 متر مربع

تعداد واحد:

139 واحد

تعداد سقف:

10 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، خیابان رباط اول ، خیابان ساحل

درصد پیشرفت پروژه:
79.7%

پروژه عتیق 17 (ناژوان)

مسکونی

زیر بنا :

 5744 متر مربع

مساحت زمین:

 1225 متر مربع

تعداد واحد:

22 واحد

تعداد سقف:

7 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان، خیابان میرزا طاهر، کوچه ریزانه

درصد پیشرفت پروژه:
85.3%

پروژه عتیق 11و12  (عظیم پروین)

مسکونی، تجاری، هایپر

زیر بنا :

 40066 متر مربع

مساحت زمین:

 8668 متر مربع

تعداد واحد:

144

تعداد سقف:

10

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

آدرس:

اصفهان ، خیابان پروین ، ابتدای عطار نیشابوری

درصد پیشرفت پروژه:
86.96%