رد شدن از پیوندها

پروژه های بهره برداری شده

پروژه الماس4

مسکونی

زیر بنا :

2800 متر مربع

مساحت زمین:

430 متر مربع

تعداد واحد:

14 واحد

تعداد سقف:

9 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

در دست اقدام

آدرس:

اصفهان ، خیابان حکیم شفایی سوم، جنب مجتمع فرهنگیان

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه ابوریحان (عتیق15)

مسکونی، تجاری

زیر بنا :

17800 متر مربع

مساحت زمین:

2570 متر مربع

تعداد واحد:

136 واحد

تعداد سقف:

10

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

در دست اقدام

آدرس:

اصفهان ، خیابان ابوریحان ، بعد از چهارراه آل بویه

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه حکیم شفایی (عتیق14)

مسکونی

زیر بنا :

18600 متر مربع

مساحت زمین:

 2900 متر مربع

تعداد واحد:

100 واحد

تعداد سقف:

11

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

در دست اقدام

آدرس:

اصفهان ، خیابان حکیم شفایی سوم، جنب مجتمع فرهنگیان

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه اهتمام (عتیق13)

مسکونی، تجاری

زیر بنا :

10300 متر مربع

مساحت زمین:

 1506 متر مربع

تعداد واحد:

76 واحد

تعداد سقف:

13

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

در دست اقدام

آدرس:

اصفهان ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهدای لیمجیر

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه گلستان 2(عتیق 10)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

 18700 متر مربع

مساحت زمین:

 3200 متر مربع

تعداد واحد:

117 واحد

تعداد سقف:

9 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

در دست اقدام

آدرس:

اصفهان ، خیابان گلستان جنب ساختمان مسکونی نظام مهندسی

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه فروردین(عتیق 9)

مسکونی

زیر بنا :

 18000 متر مربع

مساحت زمین:

 3052 متر مربع

تعداد واحد:

110 واحد

تعداد سقف:

9 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

تحویل داده شد

آدرس:

اصفهان ،بزرگراه چمران ، ابتدای خیابان فروردین

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه کنگره(عتیق 8)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

 7800 متر مربع

مساحت زمین:

1005 متر مربع

تعداد واحد:

46 واحد

تعداد سقف:

12 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

تحویل داده شد

آدرس:

اصفهان ، اتوبان اقا بابایی ، کوی میلاد

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه بوستان(عتیق 7)

تجاری

زیر بنا :

 3220 متر مربع

مساحت زمین:

4449 متر مربع

تعداد واحد:

37 واحد

تعداد سقف:

1 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

در دست اقدام

آدرس:

اصفهان ، خیابان گلستان جنب پمپ گاز

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه گلستان 1(عتیق 6)

مسکونی

زیر بنا :

 17100 متر مربع

مساحت زمین:

2925 متر مربع

تعداد واحد:

110 واحد

تعداد سقف:

9 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

تحویل داده شد

آدرس:

اصفهان ، خیابان گلستان جنب ساختمان مسکونی نظام مهندسی

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه کاوه(عتیق 5)

مسکونی ، تجاری

زیر بنا :

 5500 متر مربع

مساحت زمین:

1300 متر مربع

تعداد واحد:

35 واحد

تعداد سقف:

6 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

در دست اقدام

آدرس:

اصفهان ، خیابان کاوه ، میدان باهنر

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه لاهور(عتیق 4)

تجاری ، اداری

زیر بنا :

 1420 متر مربع

مساحت زمین:

216 متر مربع

تعداد واحد:

13 واحد

تعداد سقف:

7 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

در دست اقدام

آدرس:

اصفهان ، خیابان لاهور

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه خواجه عمید(عتیق 3)

مسکونی

زیر بنا :

3050 متر مربع

مساحت زمین:

550 متر مربع

تعداد واحد:

16 واحد

تعداد سقف:

7 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

در دست اقدام

آدرس:

اصفهان ، خیابان خواجه عمید

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه سروش(عتیق 2)

مسکونی

زیر بنا :

2500 متر مربع

مساحت زمین:

600 متر مربع

تعداد واحد:

16 واحد

تعداد سقف:

5 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

در دست اقدام

آدرس:

اصفهان ، خیابان سروش

درصد پیشرفت پروژه:
100%

پروژه بازار طلا(عتیق 1)

بازار طلا و جواهر

زیر بنا :

7500 متر مربع

مساحت زمین:

1100 متر مربع

تعداد واحد:

101 واحد

تعداد سقف:

7 سقف

نوع سازه:

تیرچه بلوک بتنی، دال بتنی و وافل

وضعیت سند:

در دست اقدام

آدرس:

اصفهان، چهارراه ابن سینا

درصد پیشرفت پروژه:
100%
This website uses cookies to improve your web experience.