رد شدن از پیوندها

معرفی هیأت مدیره شرکت

مهندس مهدی شیخ سجادیه

مدیر عامل و نائب رییس هیأت مدیره

مهندس مهدی جعفر پیشه

رییس هیئت مدیره

مهندس مجید شیخ سجادیه

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

مهندس علی اسماعیلی

عضو هیأت مدیره

مهندس احمد نایب الصدریان

عضو هیأت مدیره

مهندس مهرداد شیخ سجادیه

عضو هیأت مدیره