رد شدن از پیوندها

امور مشتریان

سوالات متداول

خیر، به دلیل تعطیلی پروژه، امکان بازدید نمی باشد.

بله در صورت انجام مراحل اداری و تسویه حساب کامل واحد خریداری شده امکان پذیر می باشد.

بله ، با توجه به اینکه شرکت های زیر مجموعه عقیق پتانسیل انجام این فرآیند را دارند، در صورتی که خریدار تمایل داشته باشد قابل انجام است.

طبق مفاد قرارداد محاسبه و خدمت خریدار اعلام می شود.

بله، طبق مفاد قرارداد انجام می پذیرد

پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار

حدودا همزمان با تحویل واحد و در صورت عدم انجام زیر ساخت ها، حدود شش ماه پس از تحویل

تا زمان تسویه تسهیلات و یا تقسیط تسهیلات مسکن

در صورت داشتن سوالات بیشتر با شماره : 35145-031 تماس گرفته و داخلی 130 و 145 را شماره گیری نمایید.