Info@anjco.ir                +98 (31) 35145

حضور در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد

حضور در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد

سند رونمایی از خیریه مقام در نمایشگاه جامع صنعت ساختمان (هلدینگ عقیق نقش جهان)

خیریه-مقام

برگزیده بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان

برگزیده بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان

اهدای لوح تقدیر انبوه ساز برتر کشور به هلدینگ عقیق نقش جهان در سال ۹۶

لوح تقدیر انبوه ساز برتر کشور در سال 96

برگزیده سیزدهمین جشنواره روابط عمومی (انتشارات،تبلیغات و مراسم)

برگزیده سیزدهمین جشنواره روابط عمومی

لوح تقدیر مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان از مدیرعامل محترم هلدینگ عقیق نقش جهان

تقدیر نامه مدیرعامل پتروشیمی

برگزیده بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان

برگزیده بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان

برگزیده دوازدهمین جشنواره روابط عمومی (انتشارات،تبلیغات و مراسم)

برگزیده دوازدهمین جشنواره روابط عمومی

برگزیده نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مصالح ،معماری و تکنولوژی نوین ساختمان

برگزیده نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مصالح ،معماری و تکنولوژی نوین ساختمان

برگزیده هفدهمین نمایشگاه بین المللی مصالح ،معماری و تکنولوژی نوین ساختمان

برگزیده هفدهمین نمایشگاه بین المللی مصالح ،معماری و تکنولوژی نوین ساختمان

لوح تقدیر رییس شورای اسلامی شهر اصفهان جناب آقای مهندس رضا امینی

لوح تقدیر رییس شورای اسلامی شهر اصفهان

لوح تبریک فرمانده پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان سرتیپ خلبان باقری

لوح تبریک پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان

اهدای لوح تقدیر انبوه ساز برتر کشور به هلدینگ عقیق نقش جهان در سال ۹۵

لوح تقدیر انبوه ساز برتر کشور در سال 95

حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها ،طلا و جواهرات

حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها ،طلا و جواهرات

برگزیده دومین گفتمان راهبردی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری

برگزیده همایش نقش جوانان در توسعه پایدار شهری